- Global Voices sa Filipino - https://fil.globalvoices.org -

Angola: Mula sa Kabukiran Hanggang Dalampasigan

Categories: Sub-Saharan Africa, Angola, Citizen Media, Development, Photography, Travel

"From the highlands to the coast, recovery paths" is the title of a photo report by Chico Laxmidas on Buala (CC BY-NC-SA 2.5) [1]

“Mula sa kabukiran hanggang dalampasigan, daan sa panunumbalik” ang pamagat ng ulat ni Chico Laxmidas tungkol sa kontemporaryong kultura ng Aprika, sa website ng Buala (CC BY-NC-SA 2.5)


Tignan ang iba pang mga litrato sa Buala.org [2].