7 Oktubre 2012

Mga kwento noong 7 Oktubre 2012

Lebanon: Suot ni Angelina Jolie, Ginawang Meme

Bidyo: “Hawak Na ng Social Media ang Ating Buhay”

Hong Kong: Reporma sa Edukasyon, Mariing Tinutulan

Tsina: Pagtatanghal ng Tambolista sa Kalye