3 Oktubre 2012

Mga kwento noong 3 Oktubre 2012

Ehipto: 18 Kababaihang Hudyo at 4 na Kalalakihan

Bangladesh: Vikrampur – Ang Kinukubling Siyudad

Angola: Mula sa Kabukiran Hanggang Dalampasigan

Ukraine: Tungo sa Malayang Pagtawid sa mga Karatig-Bansa

Ehipto: Pagbabago sa Estasyon ng Tren sa Alexandria