Venezuela: Kabataan, Sayaw, Katutubo… at Propaganda

Sa pamamagitan ng kanyang photo album sa Facebook na pinamagatang “Ang pagsayaw ng Venezuela sa saliw ng…”, ibinahagi ni Carmen Helena González ang mga litratong kuha mula sa isang ensayo ng katutubong sayaw na ginanap sa Isla ng Margarita [en]. Makikita ang kabuuan ng koleksiyon sa nasabing album [es], kung saan sa bawat litrato, may nakasulat na pagninilaynilay at pagmumunimuni tungkol sa mga propagandang pulitikal na laganap sa sistema ng edukasyon doon. Ganito ang naging panimula ng nasabing album:

Sentimientos encontrados esta tarde al asistir a este ensayo de danza de un grupo de niñas margariteñas. La belleza de sus caras, la luz de esta tarde y algo que bailaba en el ambiente chocaban con el contexto adoctrinante…

Magkahalong emosyon ngayong hapon nang nagpunta ako sa Margarita para sa ensayo ng isang grupo ng mga batang babae. Ang kariktan ng kanilang mga mukha, ang kakaibang liwanag ng hapon, at may kung anong hamyo sa paligid na sumasayaw sa konteksto…

Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Hugo Chavez, marami na ang nasabi patungkol sa mga propagandang pulitikal at ideyolohikal nito. Para sa karamihan, ang mga taong ito ay naging daan para sa Venezuela upang balikan ang sarili nitong kasaysayan. Para naman sa iba, ang mga pagbabagong nangyari ay mga panggigiit sa ideyolohiya sa mga sensitibong isyu gaya ng edukasyon at pampublikong pangangasiwa.

Ang mga susunod na litrato ay mula sa isinagawang pagtuturo ng pagsayaw sa loob ng aklatan ng “Alí Primera”, at isang halimbawa ng pagsasakonteksto ng nasabing debate sa ideyolohiya:

Ensayo ng katutubong sayaw. Litrato mula kay Carmen Helena Gonzalez, ginamit nang may pahintulot.

Sa labas ng aklatan ng "Alí Primera". Sa may pader nakasulat: "Sa pag-usbong ng rebolusyon, nabubuhay si Bolivar!" Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, ginamit nang may permiso.

Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, may pahintulot sa paggamit.

Koleksyon ng mga cuatros (isang tradisyonal na instrumento sa Venezuela), kasama ang ilan sa mga mahahalagang personalidad sa Rebolusyong Bolivar: Alí Primera, Ernesto "Che" Guevara, Karl Marx, at iba pa. Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, may permiso sa paggamit.

Ensayo sa katutubong sayaw. Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, may permiso sa paggamit.

Ensayo sa katutubong sayaw. Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, may permiso sa paggamit.

Paskil ng kampanya para sa nagdaang eleksyon at mga mensaheng pulitikal na sumasang-ayon sa Rebolusyong Bolivar. Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, ginamit nang may permiso.

Ensayo sa katutubong sayaw. Litrato ni Carmen Helena Gonzalez, ginamit nang may permiso.

 

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.