Syria: Ang Rebolusyon Ayon sa Mga Guhit ni Wissam Al Jazairy

Ang ulat na ito ay bahagi ng aming espesyal na pagtalakay sa Protesta sa Syria 2011/12.

Nagsilbing inspirasyon para sa maraming manunulat, pintor, direktor, litratista, at mga alagad ng sining ang rebolusyon sa bansang Syria. Pinukaw nito ang kaisipan at minulat nito ang diwa ng mga malikhaing taga-Syria, na kaagad nagpahayag ng kanilang likhang-sining sa pamamgitan ng internet.

Nagbunga ito ng mga samu't saring litrato, larawan, awit, at tula, na hindi lamang patungkol sa pagdurusa at kahirapan sa Syria, kundi pati na rin ang mga pangarap at pagpupunyagi tungo sa isang malaya at demokratikong bayan.

Si Wissam Al Jazayri ay isang binatang graphic designer sa Syria, na nakilala dahil sa kanyang blog [en] at Facebook page [ar] na nagsusulong sa diwa ng rebolusyon.

Ito ang kanyang naging sagot sa panayam ng Global Voices:

I decided to work for the revolution, following the storming of Al Omari Mosque in Daraa in April 2011. I tried to resort to Metaphysics to express my ideas, in order to reach the unconscious mind rather than the traditional and ordinary political design.

Nagsimula akong tumulong sa rebolusyon matapos ang sagupaan sa Moske Al Omari sa bayan ng Daraa noong Abril 2011. Sa halip na gumamit ng tradisyonal na pamamaraang pampulitika, Metapisika ang aking naging instrumento upang maipahayag ang mga ideya, nang mapukaw ang mga nakatagong kaisipan.

Hindi naging madali para kay Wissam ang buhay aktibista. Nakatanggap na siya ng maraming pagbabanta, at pinaghahanap siya ngayon ng kasalukuyang rehimen sa Syria. Sa ngayon siya ay nagtatago sa isang lihim na lugar, at nilisan na rin ng kanyang mga magulang ang bansa para na rin sa kanilang kaligtasan.

Narito ang ilan sa kanyang mga nilikhang disenyo, na matatagpuan sa kanyang Facebook Page [ar] at website [en]. Lahat ng mga inilathala dito ay may kaukulang pahintulot mula sa kanya.

Ang rebolusyon ay gaya ng isang babae, na kailangang lumaya

 

Tinapay at tao sa lupain ng kamatayan

 

 

Bilang pag-alala kay Ghayath Matar

 

Ang pagsayaw sa saliw ng isang diktador

 

Palayain ang lahat ng mga alagad ng sining sa Syria

 

Ang pagluwal sa kalayaan

 

Ang himagsikan ay ang pagsasalungat ng nakaraan at hinaharap

 

Rekyem sa pangarap

o

Ang buhay ay hindi natatapos

 

Ang Huling Hiling

Ang ulat na ito ay bahagi ng aming espesyal na pagtalakay sa Protesta sa Syria 2011/12.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.