- Global Voices sa Filipino - https://fil.globalvoices.org -

Puerto Rico: Social Media at Pulitika

Categories: Latin America, Puerto Rico (U.S.), Citizen Media, Digital Activism, Politics

Malinaw ang mensaheng “HINDI” para sa Lehislatura ng Puerto Rico patungkol sa reperendo. Ang larawang ito ay ipinalaganap sa Internet.

Siniyasat ng blogger at akademikong si Iván Chaar-López [1] [es] ang papel ng social media [2] [en] sa kinalabasan ng pinakabagong plebisito na isinagawa sa Puerto Rico:

In short, the material published throughout the Internet was amazing. Social networks are, after all, our favorite existential spaces (for now).

Sa pangkalahatan, nakakamangha ang mga materyal na ipinalabas sa Internet. Hindi nakapagtataka, dahil (sa ngayon) ang paborito nating tambayan ay ang mga social network.