Colombia: Mga Estudyante, Ipinanawagan ang Pambansang Pagkilos

Ang sistema ng pampublikong edukasyon ay sira na. Ipagtanggol ito!


Sa  Twitter [es], Facebook [es] at sa iba pang medya [es], nanawagan ang Pambansang Lupon ng mga Mag-aaral (Mane) [es] para sa isang pambansang kilos-protesta sa Setyembre 5, bilang tugon sa kawalang-aksyon ng Pangulong Santos sa kanyang mga pangako sa sektor ng edukasyon. Litrato mula sa kanilang facebook page.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.