26 Agosto 2012

Mga kwento noong 26 Agosto 2012

Colombia: Mga Estudyante, Ipinanawagan ang Pambansang Pagkilos