Puerto Rico: 365 Na Mga Litrato

Kumuha ng isang litrato kada araw sa loob ng dalawang taon ang litratistang si José Rodrigo Madera [es], bilang bahagi ng kanyang proyektong “365.” Tanging mga kaibigan lamang ang nakakakita sa kanyang mga larawan sa Facebook, hanggang sa mapansin ng magasin na Revista Cruce [es] ang kanyang mga gawa at inilathala ang 20 sa mga ito para masilayan ng lahat.

Inilalarawan ni José Rodrigo Madera ang sarili bilang:

…fotógrafo de profesión y nunca estudió Artes. Estudió Comunicaciones en la Universidad Interamericana y quiere enseñar fotografía. Cree en el matrimonio y se considera de izquierda. Dedica todo su trabajo al hombre de su vida, Emil Alejandro, y a la mujer de su vida, Penelope.

…isang propesyonal na litratista na hindi nakapag-aral ng Sining. Kumuha ng kursong Communications sa Universidad Interamericana, at nais magturo ng potograpiya. Naniniwala sa pag-iisang-dibdib at tinuturing ang sarili bilang Leftist. Inaalay niya ang kanyang mga gawa sa lalaki ng kanyang buhay, si Emil Alejandro, at sa babaeng ng kanyang buhay, si Penelope.

Narito ang piling larawan mula sa koleksyon ng kanyang magagandang litrato.*

Taga-hagis: 1. Isang taong, sa anumang dahilan, hindi sumusunod sa obligasyon o pangako sa sarili. 2. Isang taong hindi sinasagot ang mga tawag.

Tingnan.

Batang nakapula.

Almusal.

Naghahanda si Agostini para sa kanyang kuha.

Multong ulap.

Tawang sumasakit ang tiyan.

Paikot.

Mata.

Ang ina ni "azul."

 

*Lahat ng litrato ay inilathala dito nang may permiso mula sa litratista at sa Revista Cruce. Ang mga titik ng bawat larawan ay isinalin.

 

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.