Myanmar: Netizens Ipagdiwang ang Kaarawan Ni Aung San Suu Kyi

Myanmar oposisyon lider Aung San Suu Kyi ay naging 67  taon gulang sa Europa, habang nasa una niyang biyahe sa ibang bansa sa dalawang dekada habang nasa aresto sa bahay.

Mga mamamayan ng Myanmar sa buong mundo ay masaya at ipinagmamalaki yun Nobel Peace Prize lektura niya. Mga tao sa internet o “netizens” ibinahagi ang balita, mga litrato, at mga bahagi ng lektura sa Facebook at Twitter.

Noon pang Hunyo 18, isang araw bago ang kanyang kaarawan, nag lalagay na ng mga Maligayang Bati para Aung San Suu Kyi sa mga profile nila.

Sumulat si Soe Min ng nota tungkol sa buhay niya at nag bigay ng pangako para sa rigalo sa kaarawan:

If (somebody asked), what would I give as birthday present for mom[a number of Myanmar referred Aung San Suu Kyi as Mom or Mom “Suu” ] this year, I would delightfully promise that I would try to be a respectable man with sense of duty.”

Kung may nag tanong kung anong iririgalo ko para kay Ina [maraming mga tao galing sa Myanmar ay tawag kay Aung San Suu Kyi — Ina or Ina “Suu”] ngayon taon, masaya ako ipangako na susubukan ko maging isang kagalang-galang na tao na may responsibilidad”

Si Tun Tun Aung naman binigay yun opiniyon niya tungkol sa mga ginagawa ni Suu Kyi para mas mahusay na hinaharap para sa demokrasya:

It's certain that not only the whole of Myanmar but also the whole world would wish for Mom Suu's birthday. What I'd wish to request to those who are voicing out their love for Mom Suu is that to make efforts to develop a pleasant country like mom's home if they really love her. Let's think deeply. How much should we expect from a 67-year old mom. Rather than clapping and supporting outside (of her world), let's try to take more responsibilities.

Ito ay tiyak na, na lahat ng Myanmar at yun boong mundo may ibig para sa kaarawan ni Ina Suu. Ang hingi ko lang sa mga tao na sinasabi mahal nila si Ina Suu ay gumawa naman sila ng pagsisikap para gawin itong bansa natin katulad ng bahay ni ina. Mag isip naman tayo. Magkano ang dapat nating asahan mula sa isang 67 taon gulang na ina? Imbis na pumapalakpak at sumusuporta sa labas ng mundo niya, subukan natin kumuha sa higit pang mga responsibilidad.

Yun mga iba naman, nag lagay ng mga larawan ni Aung San Suu Kyi sa rigalo nila. Ito yun mga sobrang galing na sining gawa ng mga Myanmar netizens.

Sumasalamin sa kapayapaan at tapang ng “Lady”, dinisenyo ni Thiha Maung Maung

 

Dibuho ni Aung Sann Kyaw

 

Artistikong piraso ni ZawMyoNyi ZawMyoZaw

 

Hindi lang mga larawan pero mga tula rin galing sa mga gumagamit ng Facebook. Isang Facebooker ginagamit yun sagisag-panulat University Phone Kywal sinulat:

“Mom Suu Who Brought up the Pride of Nation”

Gusty and Upstream
She rows with great strength

Future of Myanmar
She imagines it as a noblest

Across the world
Her news in honor

Bringing up the nation's pride
With glorius light
Among people, her

“Ina Suu Sino Dinala Ang Pagmamataas Ng Nation”

Pabugso-bugso at salungat sa agos
Siya ng mga hilera na may dakilang lakas

Kinabukasan ng Myanmar
Siya ay iniisip na pinaka marangal

Sa buong mundo
Balita sa kanyang dangal

Nagdadala ang pagmamataas ng bansa
Sa maluwalhati liwanag
Kabilang sa mga tao, ang kanyang

Si Hein Htet rin nag sulat ng tula sa Facebook.

There's only one like you in the world, Mom.
Mom who is respected by leaders…
Mom who is loved by followers…
Mom who is depended by public…
From 67th Birthday till many more years,
May you perform for the world and for the country with healthy and wealthy living.

Meron lang isang katulad mo, Ina.
Nanay na respetado sa pamamagitan ng lider …
Nanay na minamahal sa pamamagitan ng mga tagasunod …
Nanay na kailangan sa pamamagitan ng pampublikong …
Mula sa 67 na Kaarawan hanggang sa mas maraming mga taon,
Maaari mong isagawa para sa mundo at para sa bansa na may malusog at mayaman na buhay.

Zaw Win nagbahagi ng isang imahe ng tula na binubuo ng isang kilalang sa Myanmar makata, ang huli Min Thu Won, para sa 45 kaarawan ni Aung San Suu Kyi. Than Thar Win, isang mang-aawit, nag-upload ng kanta na may pamagat na “Ilipat Ipasa Babae” na nakatuon sa Aung San Suu Kyi.

 

Yung mga ibang netizens naman ay nagtataka kung bakit walang pamahalaan media nag reporta sa biyahe niya sa Europa at yun Nobel Peace Prize lektura niya.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.