Qatar: Shopping Mall Nasunog, Kumitil ng Buhay

[Lahat ng link sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

Noong Mayo 28, 2012, nilamon ng nangangalit na apoy ang Villaggio Mall sa Doha, Qatar, na ikinasawi ng 19 katao, kabilang na ang 13 batang paslit. May 17 katao naman ang nasugatan. Dalawa sa mga bombero ang nasawi dahil sa pagnanais na iligtas ang mga nakulong sa loob ng mall.

Nanggaling pa sa ibang bansa gaya ng Pransiya, New Zealand, Pilipinas, Timog Aprika at Espanya ang mga namatay sa insidente.

Ano ang nangyari?

Ayon sa ulat ng Kagawaran ng Interyor ng Qatar:

@MOI_QatarEn: The Minister said that the Rescue Police reached the spot within a minute of information and Civil Defence team reached after two minutes.

@MOI_QatarEn: Ayon sa Ministro dumating ang Rescue Police isang minuto matapos matanggap ang impormasyon at ang pangkat ng Civil Defence matapos ang dalawang minuto.

@MOI_QatarEn: But lack of floor plans, thick smoke and heat and malfunctioning sprinkler systems hindered rescue efforts at the Villaggio.

@MOI_QatarEn: Subalit dahil sa kakulangan ng mapa ng pasilidad, makakapal na usok at apoy at mga sprinkler na hindi gumagana, matagal bago nasimulan ang pagsagip sa mga tao sa Villaggio.

@MOI_QatarEn: It was alerted lately only that children were trapped inside and finally Firefighters had to go in through the ceiling.

@MOI_QatarEn: Matagal bago napag-alamang may mga batang nasa loob pa rin ng gusali at pinasok naman ito ng mga bombero mula sa bubungan.

Usok na nanggagaling sa Villaggio Mall. Litrato mula sa @LivinginDoha.

Idinetalye naman sa kanyang blog ng taga-Doha na si Kirsty Rice ang mga kaganapan:

Today may well be remembered as one of Doha's darkest. For those who have announced to friends and family that Doha is a wonderfully safe place to raise our children, today will perhaps be remembered as the day that innocence was lost. As a community, we are, as my friend Erika said this evening “numb with grief”. […] Thirteen children were trapped inside the nursery, it is believed their exit, a staircase, had collapsed from the heat of a fire. Where exactly the fire began is yet to be confirmed. The nursery was in the interior of the mall, meaning you walked through a virtual rabbit warren of corridors to get there. From what I understand, when the firefighters arrived at those corridors they were considered impenetrable and too dangerous to enter, it was decided the only other way to get there, was through the ceiling. By the time the hole was cut, it was too late, they were gone. Thirteen beautiful children, four teachers and two firefighters. Smoke inhalation meant that their little bodies were carried lifeless from the building.

Ang araw na ito na siguro ang pinakamadilim [sa kasaysayan] ng Doha. Para sa mga nagsasabi sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na ligtas na lugar ang Doha para magpalaki ng mga anak, ang araw na ito siguro ang magpapaalala sa atin na hindi ito totoo. Bilang isang pamayanan, nararamdaman nating lahat, ayon na rin sa kaibigan kong si Erika kinagabihan, ang pakiramdam ng “pagkaubos matapos magdalamhati”. […] Labintatlong paslit ang hindi makalabas ng nursery, dahil pinaniniwalaang natupok ng apoy ang labasan, isang hagdan. Hindi pa nakukumpirma kung saan nagsimula ang apoy. Nasa pinakaloob ng mall ang nursery, at pasikot-sikot ang mga pasilyo para lang makarating doon. Sa pagkakaintindi ko, noong hindi makapasok ang mga bombero sa mga pasilyo dahil lubhang mapanganib, napagdesisyunan na pasukin ang looban ng mall mula sa bubungan. Ngunit noong nagawa na ang butas, hindi na umabot, wala na sila. Labintatlo musmos, apat na guro at dalawang bombero. Matapos malanghap ang mga nakamamatay na usok, mga bangkay na lamang silang inilabas ng gusali.

Mula naman sa kuhang bidyo ng mag-aaral ng journalism na si Usama Alony (usamaah2290), mapapanood ang kanyang panayam sa mga saksi at ang pagsagip sa mga lumilikas na mamimili (may ilang eksena sa bidyo na maseselan):

Nasaan ang planong pangkaligtasan ng gusali?

Iniulat ng mga saksi na walang gumaganang alarm o sprinkler sa Villaggio Mall.

Ikinagulat naman ito ng ilang mamamayan, gaya ni Nano:

@fermoreno: It's unbelievable that villaggio has the best luxury shops one could ever imagine, but fire protection systems didn't work #villaggio #Qatar

@fermoreno: Hindi kapani-paniwala na nasa villaggio ang mga pinakamararangyang tindahan, ngunit hindi naman gumagana ang sistemang pangkaligtasan mula sa sunog #villaggio #Qatar

Galit naman nag-tweet si Raed Al Emadi:

@Ra_ed: I am a Qatari and selfish business that does not take into account the safety of consumers does not represent me! #Qatar #villaggio

@Ra_ed: Ako ay isang Qatari, at hindi ko ipinagmamalaki ang makasariling negosyo na hindi iniisip ang kapakanan ng mga mamimili #Qatar #villaggio

Ayon naman sa isang interbyu ng TheVanishforever sa isang empleyado ng restawran, sa apat na taon ng kanyang pagtatrabaho sa Villaggio, wala siyang naaalalang fire drill o pagsasanay na ginawa ang namamahala doon:

http://www.youtube.com/watch?v=8kRQ2bLtsTg

Nasaan ang lokal na media?

Lalong nainis ang mga taga-Doha sa lokal na media dahil tila winawalang-bahala ang nagaganap na sunog, at walang balita ang nakakarating sa mga taga-roon.

Pinuna ng South African na si Bilal Randeree ang kawalan ng balita sa mga lokal na himpilan ng radyo:

@halalcomedy: Stuck in traffic cos of the #villaggio fire and forced to listen to #QBSradio talk cheating husbands kissing mistresses! #occupyqbs

@halalcomedy: Nasa gitna ng trapik dahil sa sunog sa #villaggio at napipilitang nakikinig sa #QBSradio tungkol sa mga nangangaliwang lalaki na hinahalikan ang kalaguyo! #occupyqbs

Mula sa bansang Libya, ipinagtaka ni Hamid ang kakayahan ng Al Jazeera na nakabase sa Qatar:

@2011feb17: Oh dear, with the thousands of reporters Aljazeera have around the world they forgot to appoint one in Doha? #VillaggioFire news blackout!

@2011feb17: Naku, libu-libong reporter ng Aljazeera sa buong mundo at nakalimutan nilang magtalaga sa Doha ng kahit isa man lang? Kawalang-balita tungkol sa #VillaggioFire!

Sa kabilang banda, binigyang pagkilala ng online producer ng Al Jazeera English na si Ben Piven ang blog na Doha News dahil sa pag-aantabay sa buong kaganapan:

@benpiven: @dohanews only source with real info on #VillaggioFire. Huge lack of local media coverage after public safety failure in massive mall blaze.

@benpiven: @dohanews tanging sanggunian ng impormasyon sa #VillaggioFire. Malaking kawalan ng pagbabalita ng lokal na media matapos ang kapalpakan ng pampublikong kaligtasan na nagdulot ng malawakang sunog sa mall.

Pinuri naman ng peryodikong Qatari na The Peninsula ang papel na ginampanan ng citizen media sa pagbabalita hinggil sa sunog, sa kanilang artikulong “Makabagong media, dinaig ang tradisyonal”.

Pagluluksa sa mga namatay bilang
#OneCommunityDoha‬ [Doha iisang pamayanan]

Isa sa mga plano ng mga taga-Doha ang pagdaos ng pagtitipon sa Liwasang Aspire noong ika-29 ng Mayo upang makiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa sunog sa Villaggio. Bagaman halos lahat ng mga nasawi ay mga dayuhan na nanggaling sa ibang bansa, agad din naman nagpaabot ng pakikiramay at suporta ang mga taga-Qatar.

Halimbawa, sa tweet ni Qataria78:

@Qataria78: Good morning, a day has passed but ur always on our minds, Mothers we feel the pain ur going through :( ‪#villaggio‬ #‪#VillaggioFire

@Qataria78: Magandang umaga, isang araw ang lumipas subalit hindi kayo mawawala sa aming isipan, Sa mga ina nararamdaman namin ang sakit na inyong dinaranas :( ‪

Tanong naman ni Abdulla Ali Almannai:

@abdullaalmannai: If u know how to reach the families who lost loved ones please share//qatari people want to go to these families ‫#حريق_فلاجيو‬ ‪#villaggioFire‬

@abdullaalmannai: Kung may impormasyon kayo kung paano makakatulong sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, maaari sanang ibahagi ninyo sa amin//nais pumunta ng mga taga-Qatari sa kanila

Tweet naman ni Fatima Al Kuwari:

@fkuwari: Every soul on this land is one of us, Qatari or non Qatari, we are all one society. RIP ‪#villaggioFire‬ victims

@fkuwari: Lahat ng tao sa bayang ito ay kasapi natin, Qatari man o hindi, tayo ay iisang lipunan. RIP ‪mga biktima

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.