- Global Voices sa Filipino - https://fil.globalvoices.org -

Pilipinas: Talakayan Hinggil sa K-12 Bilang Repormang Pang-edukasyon

Categories: East Asia, Philippines, Citizen Media, Education

Matiyagang inipon at inilista ni Angel de Dios ang iba't ibang artikulo at mga komentaryo tungkol sa ipinapatupad na programang K-12 [1] [en] bilang mahalagang reporma sa sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas. Nais ng gobyerno na dagdagan ng dalawang taon ang nakagaiwang bilang ng panimulang edukasyon, bukod pa sa pagrerepaso ng kurikulum.