India: Sumali ang Kolkata sa “SlutWalk” Kilusan

Itong post na ito ay kasali sa espesyal na coverage namin para sa SlutWalks 2011/12.

Sa 24 Mayo, 2012, Kolkata, yun kapital ng West Bengal sa India, sumali sa SlutWalk kilusan na nangyayari sa boong mundo.  Mga isang daan na mga batang babae at lalaki nag martsa para sa kilusan kahit sobrang init sa labas. Yun mga ama ng SlutWalk ipinaliwanag sa Facebook Page nila kung bakit kailangan ng kilusan na ganito.

SlutWalk has become a global protest. Not only have we seen SlutWalks in London, Paris, Chicago, we have also seen SlutWalk in Delhi, Bhopal and Bangalore! Can we deny the fact that victims of sexual harassment and rapes are not taunted, judged and vilified in our own ‘City of Joy’? Are we perfectly at peace, sitting and complaining about the system and then going back to our own ways of life? This is why we thought of organizing a SlutWalk Kolkata.

Yun SlutWalk ay naging laban na ito sa buong mundo. Hindi lang natin ito nakikita sa London, Paris, Chicago, nakita na rin natin ang SlutWalk sa Delhi, Bhopal at Bangalore! Pwede pa ba natin sabihin na yun mga biktima ng sekswal na lusob at paggahasa ay hindi pinapag-uuyam at sinisiraan ng puri sa atin “City of Joy”? Masaya na ba tayo na naka upo lang habang nagrereklamo sa tungkol sa sistema natin? Tapos babalik lang tayo sa ordinario na buhay natin? Ito ang dahilan kung bakit gusto namin itatag ng SlutWalk sa Kolkata.

Poster – SlutWalk Kolkata

Sa blog niya, sumulat si Khusnud:

… it’s high time for Kolkatans to come out for “slutwalk” on 24th may. Although, my ordinary mind couldn’t understand the purpose and relevance of slutwalk in India but women safety and rights in India is always a ponderable question for me. Is skimpy clothes of gals or women articulate the message to rape her? If yes, then how will we justify the rape of 3 month’s infant? If some psycho says that provoking cloths stimulate him to rape or molest a girl then how will we react if someone says,” Her perfume was incredibly provoking that’s why I raped her“! The message is whatever cloths women wear, however slutty it is, it shouldn’t be thought as an invitation to rape her.

Oras na para lumabas ang mga Kolkatans para sa “slutwalk” sa Mayo 24. Yun utak ko hindi kaya intindihan kung bakit kailangan ng slutwalk sa India pero yun karapatan at pagkaligtas ng mga babae sa India ay lagi kung tinatanong. Kung kaunti lang ang suot ng babae ibig sabihin ba noon na dapat epanggagahasa siya? Kung ganon, di paano natin papawalang-sala yun paggahasa ng mga bata na 3 buwan gulang lang? Kung meron isang sirang ulo ay sasabihin na yun damit ng babae ay dahilan kung bakit niya inabuso yun babae di paano lang kung sabihin niya, “yun pabango niya ay dahilan kung bakit ko inabuso siya”! Yun mensahe ay kahit anong suot ng babae, kahit pa kagano ka nagpapakita, hindi yun imbitasyon para galawin siya.

Si Sharib Ali, sa website para sa mga kabataan, inilarawan yun ngnyayari:

In Kolkata, around 300 women, mostly college students walked to demand the right to dress they want, without being labelled a slut or ‘khanki’ as the bengali word goes. They walked, cordoned by the police through crowded streets and amused onlookers. Probably the ‘Bhodrolok’ sentiment was a little hurt. But it was worthwhile I guess.

Sa Kolkata, mga tatlong daan na babae, karamihan mga estudyante sa kolehiyo, lumakad para hingiin yun karapatan nila para suotin kahit anong gusto nila at hindi sila tawagin ng put or “khanki” (yun salita sa bengali). Nag martsa sila sa mga masikip na kalye habang protektado ng pulis. Siguro yun “Bhodrolok” na kulo-kulo ay na saktan kahit kuunti. Pero siguro naman may halaga.
 Images from SlutWalk Kolkata 2012

SlutWalk Kolkata 2012. Yun litrato galing sa Facebook page at ginamit may pahintulot.

Kaustav Sengupta sa Ingene, sinabi na yun SlutWalk Kolkata ay hindi lang para sa mga babae pero marami rin mga lalaki na sumali sa kilusan, yun iba rin mga biktima ng sekswal na lusob.

The SlutWalk saw men marching alongside women. Said Somek, an aspiring actor, who took part in the event, “It is not about gender. It is about sending a message that please don't judge us by what we wear.”

Marami rin mga lalaki nag martsa kasama ng mga babae sa SlutWalk. Said Somek, naghahangad artista, sumali sa kilusan at sabi, “Hindi naman ito tungkol sa kasarian. Ang mensahe dito ay: huwag mo akong siraan ng puri dahil lang sa suot ko.”
SlutWalk Kolkata 2012

SlutWalk Kolkata 2012. Yun litrato galing sa SlutWalk Kolkata Community Page. Ginamit may pahintulot.

Yun mga ama rin gusta na para sa lahat ng tao yun kilusan at sinabi nila sa Facebook nila:

we do not intend to cater to the male-female binary…..this movement is not only against attrocities towards women……it is an inclusive movement…..by constantly posting or debating about how ONLY women are being marginalised…..you are talking about nothing regarding equality but a MERE TRANSFER OF POWER…..we are not organizing this march with that in mind….we wish to bring to light about gender misrepresentation, slandering/harassing/molestation of anyone of any gender on the basis of one's looks, about marginalised sexualities and their stereotyping.

hindi namin gusto na dapat para sa mga lalaki o para sa babae lang ito…itong kilusan na ito ay hindi lang laban sa abuso sa mga babae…itong kilusan na ito ay para sa lahat…pag ang pinapagusapan lang ay kung paano mga babae LANG ay walang karapatan….di wala tayong pinapagusapan tungkol pagkakapantay, ang pinapagusapan lang ay yun paglilipat ng kapangyarihan…hindi natin gingawa ito para doon…ang gusto natin gawin ay magdala ng liwanag sa kasinungalingan sa kasarian, sa siraan ng puri at abuso ng kahit sino dahil sa itsura niya, at sa mga stereotypes ng mga kasarian.

Mapayapa yun kilusan. Yun mga estudyante at titser galing sa Jadavpur University ay nasa una ng martsa. Mga aktivista at membro ng mga NGO at pangkalahatang publiko sumali rin sa kilusan. Nag martsa sila galing sa kampus ng Jadavpur University tapos tumigil sa Triangular Park. Tinapos nila yun kilusan sa pagbasa ng mga tula at gumanap.

SlutWalk Kolkata. Screenshot galing sa bidyo ni Dipak na sa Rediff iShare.

Yun orihinal na bidyo nandito.

Mga komento galing sa Twitter ay:

@suyashpiyush: May “SlutWalk” sa Kolkata at yun mga tao nag martsa para suportahan yun kalayaan sa damit.

@UsamaKhilji: SlutWalk Kolkata: Mga estudyante sa kolehiyo ay nag martsa sa kalye para labanin yun kultura ng paggahasa.

@potato_wingd: nais ko mas maraming balita sa #kolkata #slutwalk

Yun mga iba naman nag tweet ng mga litrato galing sa kilusan:

Responsible Charity (@secularcharity): Nag post ako ng 25 litrato sa Facebook sa album na tawag “SlutWalk Kolkata 2012″ http://fb.me/2922lhulT

Pwede mong makita yun iba pang mga litrato galing sa SlutWalk Kolkata dito.

Itong post na ito ay kasali sa espesyal na coverage namin para sa SlutWalks 2011/12.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.