19 Hunyo 2012

Mga kwento noong 19 Hunyo 2012

Indiya: Dalawang Petsa ng Kaarawan ng Iisang Tao