5 Hunyo 2012

Mga kwento noong 5 Hunyo 2012

Indonesia: Bolyum ng Pagdadasal ng mga Moske, Dapat Bang Hinaan?

  5 Hunyo 2012

Ginagamit ng mga moske sa Indonesia limang beses kada araw ang mga loudspeaker upang manawagan sa publiko na magdasal kasabay ng "adzan". Kamakailan, hinimok ng Bise Presidente ng bansa na hinaan ang bolyum ng mga ito nang hindi makadistorbo sa ibang tao. Kasunod na umusbong ang makulay na palitan ng kuru-kuro tungkol sa isyu.