Tampok na Sanggunian: Gabay sa Pamamahayag ng Datos – Ang Makabagong Paraan ng Pagsasalaysay

[Lahat ng link na nakapaloob dito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

“Data journalism is obtaining, reporting on, curating and publishing data in the public interest.” – Jonathan Stray, journalist and computer scientist.

“Ang data journalism ay ang pagkalap, pag-uulat, pagsasaayos at paglalathala ng datos para sa kapakinabangan ng publiko.”- Jonathan Stray, mamamahayag at dalubhasa ng kompyuter.

Noong nakaraang Nobyembre, ginanap ang isang pagtitipon ng ilang mamamahayag at dalubhasa ng kompyuter at isang pagsasanay na inabot ng 48 na oras, kung saan sinimulang buuin ang kauna-unahang Data Journalism Handbook [Gabay sa Pamamahayag ng Datos], kasabay ng Mozilla Festival sa siyudad ng Londres. Pangunahing layon ng simulaing ito ang pagkakaroon ng malawak at detalyadong gabay sa paglalathala ng datos sa pamamahayag, sapagkat sa kabila ng dami ng sanggunian sa internet, walang iisang lugar na sumasaklaw ng lahat ng ito. Inorganisa ang naturang Gabay sa Pamamahayag ng Datos sa tulong ng European Journalism Centre at ng Open Knowledge Foundation.

Pindutin ang mga kontrol sa larawan upang simulan ang slideshow.

Mula sa payak na simulaing ito, kasunod na nabuo ang isang pandaigdigang pagtutulungan ng mga malalaking pangkat na nangugunang tumataguyod sa paggamit ng datos sa pamamahayag – kasama ang Australian Broadcasting Corporation, ang BBC, ang Chicago Tribune, Deutsche Welle, ang Guardian, ang Financial Times, Helsingin Sanomat, La Nacion, ang New York Times, ProPublica, ang Washington Post, ang Texas Tribune, Verdens Gang, Wales Online, Zeit Online at marami pang iba.

Litrato mula sa blog ng Online Journalism

Pormal na inilunsad ang nasabing hanbuk noong ika-28 ng Abril, 2012 sa Pandaigdigang Pagdiriwang ng Pamamahayag sa bayan ng Perugia. Maari nang mabasa ang unang bersyon ng Gabay sa Pamamahayag ng Datos sa datajournalismhandbook.org na pinapamahagi sa ilalim ng lisensyang Creative Commons Attribution ShareAlike. Magkakaroon din ito ng kopyang nakaimprenta at kopyang e-book sa tulong ng O’Reilly Media.

Nakasulat sa naturang manwal ang mga sumusunod: “Ano ang Pamamahayag ng Datos?“, “Bakit Kinakailangang Gumamit ng Datos ang mga Mamamahayag“, “Bakit Mahalaga ang Pamamahayag ng Datos?” at iba pa. Naglalaman din ito ng mga tunay na halimbawa ng pagkalap ng datos, pagsuri nito, at pagbabahagi nito na gaya ng pagsasalaysay.

Kasama sa mga halimbawang itinampok sa hanbuk ang Friends of Januária mula sa bansang Brazil, na isa sa mga organisasyong tumatanggap ng tulong mula sa Rising Voices. Pinapakita sa halimbawang ito kung paano ginagamit ng ordinaryong mamamayan ang datos sa larangan ng citizen journalism:

You don’t need to be in a large newsroom with a lot of specialists to use data in your articles. After twelve workshops, Soraia and Alysson, neither of whom have a background in journalism, were able to work on data powered stories and write interesting pieces about their local situation. In addition, their articles show that data itself can be useful even on a small scale. In other words, that there is also valuable information in small datasets and tables — not only in huge databases.

Hindi kailangan ng maraming eksperto sa loob ng isang malaking kwarto upang gumamit ng datos sa mga akda. Walang karanasan sa pamamahayag sila Soraia at Alysson, bagkus naging bihasa sila sa pagsusulat ng mga kwento mula sa mga datos at sa pag-uulat ng mga kapana-panabik na akda tungkol sa kanilang lokal na pamayanan, matapos silang lumahok sa labindalawang workshop. Dagdag dito, nagsisilbing patunay ang kanilang mga akda na may pakinabang ang mga maliliit na datos. Ibig sabihin, may mahalagang impormasyong nahuhugot mula sa mga maliliit na uri ng datos — hindi lang sa malalaking datos.

Ang uri ng pamamahayag na pinapatakbo ng datos ay isang proseso sa larangan ng pamamahayag na batay sa pagsisiyasat at pagsasalang ng mga datos sa tulong ng ilang kagamitang open source, na matatagpuan at libreng nakukuha online. Ang obhektibo ng prosesong ito ay ang gumawa ng isang salaysay batay sa mga datos. Sa pamamagitan nito, naiiugnay ang mga makabagong pamamaraan ng pag-uulat sa kahalagahan ng pagsusulat na napapatunayan, mapagkakatiwalaan, may-kaugnayan at madaling tandaan.

Ang Pamamahayag ng Datos ay tinuturing na makabagong kaganapan at marami itong halimbawa sa panahon ngayon. Isa na dito ang mahabang listahan mula sa lathalaing Guardian tungkol sa mga kwentong sinusuportahan ng datos, at isa pang halimbawa ang datos mula sa kontrobersyal na organisasyong WikiLeaks tungkol sa Mga Dokyumentong Ukol sa Digmaan sa Afghanistan.

Nakapaloob naman sa website na ito ang koleksyon ng mga sangguniang mapag-aaralan, kabilang na ang ilang kagamitan, tutoryal, panayam, at mga tunay na halimbawa, para sa lahat ng nais matuto at magsimula sa larangan ng pamamahayag gamit ang mga datos. Maari namang sundan ang kanilang pahina sa Facebook at Twitter para sa karagdagang balita.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.