Tampok na Kagamitan: Ang Mobiles In-A-Box

[Lahat ng link na nakapaloob sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

Dahil sa malawakang paggamit ng mga mobile phone kahit sa mga pamayanang liblib at hindi gaanoong napapansin, napakahalaga na matutunan ng mga citizen journalist at aktibista ang maraming kakayahan at kagamitan ng teknolohiyang ito. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga serbisyo para sa mobile phone, napaka-akmang matutunan ang teknolohiyang mobile. Magmula noong 2008, ilang gabay at panulat patungkol sa teknolohiyang mobile ang matatagpuan sa internet para sa lahat ng aktibista at mamamahayag.

Ang mobiles in-a-box mula sa grupong Tactical Technology Collective ay isang koleksyon ng mga kasangkapan at gabay na dinisenyo upang makatulong sa paggamit ng teknolohiyang mobile para sa mga samu't saring adbokasiya ng mga kilusan at organisasyon. Nilikha ito sa tulong ng 50 dalubhasa ng teknolohiyang mobile at mga aktibista noong mga taong 2007 at 2008.

Dinisenyo ang toolkit ito upang ipakita ang kakayahan ng mobile at mahikayat ang paggamit ng mga ito sa pangangampanya at adbokasiya. Gamit ang mga software na libre at open source, maaaring gumawa ng sariling proyekto at iba't ibang estratehiyang mobile ang mga may hawak ng toolkit.

Laman ng mobiles in-a-box ang sumusunod:

  • Ilang taktika sa paggamit ng mobile phone sa pagsusulong ng adbokasiya
  • Mga halimbawa sa tunay na buhay
  • Mga gabay sa pagsisimula ng adbokasiyang mobile

Ang nasabing proyekto ay isa sa mga matagumpay na inisiyatibo ng grupong Tactical Tech. Ang mobiles in-a-box ay inilunsad noong Nobyembre 2008 (sa wikang Pranses at Ingles) at may 4,000 kopya ng toolkit ang ipinadala sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapagturo naman ang Tactical Tech ng humigit-kumulang 1,500 na advocate at nakatanggap naman ng milyun-milyong hit sa kanilang website.

Sa ngayon, hindi na ina-update ang toolkit ng mobiles in-a-box, ngunit sa pamamagitan ng lisensyang Creative Commons, maaari itong mapalawak, mapaganda, at maisalinwika ng lahat ng taong interesado sa proyekto. Sa katunayan, nangangailangan ang toolkit ng tulong sa pagsasalinwika upang maipaabot ang nasabing teknolohiya sa mas maraming komunidad. Maaaring i-download ang bersyon ng toolkit sa Ingles mula dito.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.