Pilipinas: Dahil sa Mga Litratong Naka-bikini sa Facebook, Mga Estudyante Hindi Nakadalo sa Pagtatapos

[Lahat ng link na nakapaloob sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

Umani ng sandamakmak na batikos ang Saint Theresa's College, isang eksklusibong paaralan sa lalawigan ng Cebu para sa mga kababaihan at pinapatakbo ng mga madre, matapos nitong hindi payagan ang limang kabataan na makapagmartsa bilang pagtatapos ng hayskul, dahil sa kanilang mga litratong naka-bikini sa Facebook.

Ito'y sa kabila ng naunang pagbaligtad ng Cebu Regional Trial Court sa desisyon ng nasabing eskuwelahan, upang makasali na ang mga sangkot sa estudyante sa kanilang graduweysyon. Ayon sa paaralan, may kulang daw sa nasabing court order. Naghain naman ng kaso sa korte ang mga estudyante at kanilang magulang laban sa paaralan dahil sa kawalan ng kaukulang proseso [due process] at sa hindi makatwirang pagpataw ng mabigat na parusa.

logo ng St Theresa's College

logo ng St Theresa's College

Minasama naman ng mga estudyante ang paghamak ng pamunuan ng paaralan sa kanilang pagkatao, lalo pa't tinawag silang mga “imoral”, “malandi”, “lasingera”, at “adik”. Dagdag pa nila, nakaprivate naman ang mga litrato, at binuksan ng paaralan ang kanilang mga Facebook account ng walang pahintulot.

Ayon naman sa mga tagapangasiwa ng paaralan, lumabag sa hanbuk ng eskwelahan ang mga litrato dahil ito ay “malaswa, mapang-akit, at nakakasukang tingnan ng sinumang disenteng tao.” Bagamat hindi nakapagmartsa ang mga dalaga, tinuturing pa ring gradweyt ng paaralan ang lima.

Pinagtanggol naman ng mga “loyalistang” nakapagtapos sa paaralang sangkot ang karangalan ng kanilang alma mater mula sa “mapanghusgang” bintang ng iba:

Contrary to what the complainant has stated, the school said to have given due process to these five young ladies. First step was that they asked the five to write, in their own words and penmanship, what had conspired in the said photos. These written accounts were then read and assessed. The school then called the parents to tell them what had happened; they explain the violations made by their children and the corresponding consequences of their misconduct. The parents, after the explanation, were then asked to sign if they were to conform to the said sanctions, to which they did.

Salungat sa reklamong isinampa laban sa kanila, dumaan ang lima sa kaukulang proseso. Una, hiningan ang lima ng kanilang paliwanag nang nakasulat-kamay sa kung anuman ang nangyari sa mga nasabing litrato. Binasa at sinuri ng paaralan ang kanilang paliwanag. Sunod namang tinawagan ng paaralan ang mga magulang upang ipaliwanag ang nangyari; tinukoy nila ang mga paglabag sa alituntunin at ang mga kaukulang kaparusahan dito. Matapos ang pagpapaliwanag, hiningi naman ng paaralan ang pirma ng mga magulang kung sumasang-ayon sila sa mga parusa, na kanila namang nilagdaan.

Batid naman ni Momblogger, isang gradweyt ng STC, na bagamat may karapatang gumawa ang mga paaralan ng mga alituntunin pa tungkol sa pag-aasal ng mga estudyante, sana'y isinalang-alang muna ng paaralan ang mga kasalukuyang kaugalian kasabay ng pag-usbong ng social media:

In this age of social media, this will not be the last instance of STC students posting comments, pictures in Facebook or other social media sites. It might be time for STC Cebu to accept certain realities and adjust to them in a positive and constructive way. Why call them out with abusive language as “easy, drunks and addicts”? Name calling will not result in constructive engagement.

Sa panahon ng social media, hindi ito ang huling pagkakataon na maglalagay ng komento at litrato ang mga estudyante sa Facebook at sa ibang social media site. Napapanahon na para tanggapin ng STC Cebu ang ilang realidad at makibagay sa paraang positibo at nakakatulong. Bakit mo naman gagamitin ang mga salitang, “malandi, lasinggera, at adik”? Hindi naman nakakatulong ang pagmumura.

Inilabas naman ng attyatwork.com ang panig ng depensa ng nasabing paaralan sa ginawang press conference matapos ang kontrobersyal na gradweysiyon:

STC did not hack the facebook accounts of the girls, contrary to the insinuations of many news articles. Some STC students who didn’t like the photos reported the matter to the school admin. The school has always reminded the girls to uphold responsible use of social networking sites for their own protection and security. To ensure the students’ adherence to this, the student handbook prohibits “posing and uploading pictures on the internet that entail body exposure.”

Hindi hinack ng STC ang mga facebook account ng mga dalaga, taliwas sa binabalita sa ilang peryodiko. May ilang estudyante na nakita ang litrato ang nagsumbong sa pangasiwaan ng paaralan. Matagal ng pinaalalahanan ng paaralan ang mga estudyante tungkol sa wasto at responsableng paggamit sa mga social networking site para na rin sa kanilang seguridad at proteksyon. Alinsunod dito, nakasulat sa hanbuk na ipinagbabawal ang “paglalagay sa Internet ng mga litrato na nagpapakita ng bahagi ng katawan.”

Sa kabilang banda, mariing binatikos ng samahang College Editors Guild of the Philippines ang pagbabawal ng paaralan na makadalo ang mga dalaga sa pagdiriwang, dahil ito ay paglabag sa karapatan ng mga mag-aaral:

We commend the court ruling of Judge Wilfredo Fiel Navarro of the Cebu Regional Trial Court (RTC) for giving justice to the case of the students. The judge, more than the mentors in the school, saw that the concerned were still minors and the rash judgement and punishment would do more harm than good.

We condemn STC’s defiance to the court order. Adding to the unjust treatment to the students, they also did not allow them to go inside the school gates during the graduation day. They were treated like personae non gratae, they were denied even an entrance to the school they have been studying in since elementary school.

Binabati namin ang pagpapasya ng korte sa pangangasiwa ng Hukom na si Wilfredo Fiel Navarro ng Cebu Regional Trial Court (RTC) sa pagbibigay hustisya sa mga estudyante. Malinaw para sa hukom na menor-de-edad pa lang ang mga dalaga at mas nakakasama ang parusang ginawad, at hindi ito inisip ng pangasiwaan ng paaralan.

Kinukundena namin ang pagsasantabi ng STC sa desisyon ng korte. Maliban sa maling pagtrato sa mga estudyante, hindi rin sila pinayagan na makapasok ng gate noong araw ng pagtatapos. Tinuring silang personae non gratae ng nasabing eskwelahan kung saan sila nag-aral mula pa noong elementarya.

Ayon naman kay Raul Pangalangan, dating Dekano ng Kolehiyo ng Batas fng Unibersidad ng Pilipinas, maaaring isang panghihimasok sa privacy ng mga mag-aaral ang ginawa ng paaraalan:

The photograph was apparently posted on the girl’s Facebook account whose privacy settings allowed access only to her friends. The school officials were not her Facebook friends, and were kibitzers into the child’s zone of privacy. Indeed, if indeed the girl’s privacy settings gave access only to her friends, the girl’s Facebook posts are technically hearsay vis-à-vis the school officials because they were not privy to her posts.

Sinasabing nakalagay ang litrato sa Facebook account ng dalaga kung saan mga kaibigan lang ang nakakakita dito. Hindi niya kaibigan sa Facebook ang mga nasa pamunuan ng paaralan, at sadyang nangingialam sa privacy ng bata. Kung totoo ngang mga kaibigan lang ang nakakakita sa litrato sang-ayon sa privacy setting, masasabing tsismis lang ang nasagap na balita ng paaralan tungkol sa mga Facebook post ng dalaga, dahil hindi naman nila ito dapat makita.

Sa kanyang panulat ng Blog Watch, pinuna ni Vencer Crisostomo, lider ng mga kabataan, ang insidente bilang halimbawa ng marahas at mapang-abusong sistema ng edukasyon sa Pilipinas:

These incidents show only the tip of the iceberg. Repressive and fascist-like acts of the same nature are being implemented in most schools in the country. There are numbers of reports of students being punished and even expelled from schools due to exercise of freedom to expression, organization and association, and are being punished for their political advocacies or religious beliefs.

There should be a thorough review of the state of campus and student rights in the country. Basic rights and civil liberties are not waived nor nullified once a student enrolls or enters a school. In the same light, “academic freedom” or “autonomy” could never mean that a school is exempted from respecting human rights.

Patikim pa lang ang mga ganitong kaso. Kasalukuyang umiiral sa maraming paaralan sa bansa ang mga patakarang pasista at mapang-api gaya nito. Maraming estudyante ang pinaparusahan at pinapatanggal sa paaralan taliwas sa kanilang mga karapatan sa malayang pagpapahayag, sa pagsali sa mga organisasyon, at sa paniniwalang pulitikal at pananampalataya.

Nararapat na balikan at busisiin ang kalagayan ng pagsunod sa mga karapatan ng mga mag-aaral sa bansa. Hindi nawawala ang mga karapatang pantao sa sandaling pumasok ang estudyante sa isang paraalan. Hindi rin maaring talikdan ng paaralan ang mga karapatang ito kahit pa may tinatawag tayong “otonomiya” at “kalayaang akademiko”.

Mga hirit sa Twitter

Dumagsa naman sa Twitter ang samu't saring reaksyon sa “kalupitang” dinanas ng mga dalaga:

@vincecinches: Hail the STC Bikini 5! #wth

@Tito_Ces: Admonish the girl for breaking the rules but beyond that is being morally hypocritical when bishops keep quiet abt pedos.

@TheDoraism: Unreasonably strict, conservative nuns.

@francesdoplon: On the STC bikini incident: Religious school or secular, admin should limit their jurisdiction to campus and leave parenting to parents.

@janram49: St. Theresa's College, let the punishment fit the crime. #STC.

@vincecinches: Papuri sa STC Bikini 5! #wth

@Tito_Ces: Pagsabihan ang [mga] dalaga sa paglabag sa alituntunin ngunit pagkukunwari na ang higit pa doon, lalo na't hindi umiimik ang mga obispo tungkol sa mga pedopilya.

@TheDoraism: Mga madreng mahigpit at konserbatibo na wala sa katwiran.

@francesdoplon: Tungkol sa kaso ng STC bikini: Paaralang relihiyoso o sekular man, dapat limitahan ng kanilang pamunuan ang saklaw sa loob ng kampus at ipaubaya sa mga magulang ang pagiging magulang.

@janram49: Sa St. Theresa's College, dapat akma ang parusang pinapataw sa pagkakasala. #STC

May ibang tao naman, partikular na ang mga nagsipagtapos sa nasabing paaralan, ang nakiramay sa mga opisyales ng eskwelahan:

@bonjustin8: I wonder why many people are bent on lynching the admins of St. Theresa's College – Cebu. Is it wrong for a school to uphold its standards?

@ohyesitsTIFF: St. Theresa's College is a HIGHLY CONSERVATIVE EXCLUSIVE SCHOOL. There's a reason why parents and students are given student handbooks.

@ArianneJuanillo: St Theresa's College is a Catholic school governed by the teachings of the Catholic Church.They are expected to form the values of children.

@bonjustin8: Nagtataka ako kung bakit madaming tao ang hinuhusgahan ang mga tagapangasiwa ng St. Theresa's College – Cebu. Mali bang pangalagaan ng paaralan ang karangalan nito?

@ohyesitsTIFF: EKSKLUSIBO AT NAPAKAKONSERBATIBONG PAARALAN ang St. Theresa's College. May dahilan kung bakit binibigyan ng mga hanbuk ang mga magulang at mag-aaral.

@ArianneJuanillo: Isang katolikong paaralan ang St Theresa's College na sumusunod sa pangangaral ng Simbahang Katoliko. Inaasahan mula sa paaralan na maituturo ang kabutihang-asal sa kabataan.

Halos kasabay namang nangyari ang katulad na insidente sa isang Katolikong paaralang pang-hayskul sa isang bayan sa kabisera, kung saan pinagbawalan ang anim na estudyante na makapagtapos at makatanggap ng diploma matapos nilang i-upload ang kanilang litrato na kunwaring naghahalikan.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.