Hong Kong: Lady Gaga Nililigaw ng Landas ang Kabataan, Ayon sa Ilang Evangelist

Kasalukuyang nililibot ng sikat na Amerikanang mang-aawit na si Lady Gaga [en] ang iba't ibang bahagi ng Asya para sa kanyang ‘Born this Way Ball’ [en]. Nakatakda ang serye ng mga konsyerto niya sa Hong Kong mula ika-2 hanggang ika-7 ng Mayo, 2012. Subalit sa bisperas ng kanyang unang pagtatanghal, sumiklab ang matinding pagtatalo dahil sa pangangampanya ng isang pangkat ng mga evangelist laban sa pagpunta ng naturang artista sa Hong Kong.

Inilunsad ng maka-kanan na grupong evangelist na Media Evangelism Limited [en] ang kanilang kampanya online laban sa pagtatanghal ni Lady Gaga, at hinimok ang lahat ng Kristiyano na sumali at “magdasal para sa kabataan ng Hong Kong upang labanan ang pang-aakit ni Lady Gaga”. Makikita dito sa karatula na nakapaskil online [zh]:

Lady Gaga 演唱會將於 2/5 – 7/5 來港舉行,演唱會帶有色情、同性戀及崇拜撒旦的元素,亦容讓 3 歲以上人士進場。我們籲請信徒支持緊急代禱簽到行動,為青少年的心智守望禱告。

Karatulang naghihimok sa mga Kristiyano na makisali at magdasal para sa kabataan upang labanan ang ‘pang-aakit ni Lady Gaga’

Gaganapin ang mga konsyerto ni Lady Gaga sa pagitan ng ika-2 at ika-7 ng Mayo sa Hong Kong. Naglalaman ang konsyerto ng kalaswaan, homoseksuwalidad, at satanismo; at pinapayagan ang mga batang may tatlong taong gulang pababa na makapasok. Dahil dito nakikiusap kami sa mga Kristiyano na sumali sa amin at ipagdasal ang isipan at kaluluwa ng mga kabataan.

Ipinaliwanag ng Facebook user na si Julie Lam [zh] ang hangad ng pangkat sa panalanging ito:

她的新歌 Born This Way “生來如此” — 聲稱上帝創造同性戀者及同性戀不是罪,她積極推動同性婚姻合法, 影響了數個國家的立法。她 的表演志在香港及亞洲打開黑暗的大門讓邪惡進入,目標是要嚴重影響青少年, 導致道德墮落。

Sinasabi sa kanyang bagong awitin na Born This Way na ginawa ng Diyos ang mga homoseksuwal at hindi raw ito kasalanan. Isinusulong niya ang pagsasalegal sa pagpapakasal ng mga magkaparehong kasarian at dito nahikayat niya ang mga batas sa ilang bansa. Ang kanyang palabas ay nagbibigay daan sa Kasamaan. Layunin niyang maging malaking impluwensiya sa kabataan at pabagsakin ang kanilang moralidad.

Noong unang isinulat ang bersyon ng akdang ito sa wikang Ingles, kulang-kulang 100 katao ang nakisali sa naturang pahina ng grupo, kung saan karamihan sa lumahok ay tumututol sa propaganda ng pangkat. Narito ang ilan sa mga nakasulat sa sign-up page [zh].

Ayon kay Johnny Cheung [zh]:

求主使青年人有清昕頭腦, 分辨壞思想, 壞行為, 分辨到造假的諾亞方舟或者lady gaga 教壞人熟輕熟重的問題。 請所有被洗腦影音洗腦的人清醒, 回到你身邊, 呀門.

Ipagdasal nating mabigyang liwanag ng Diyos ang isipan ng ating kabataan. Matuto nawa silang kumilatis sa masasamang pag-iisip at asal. Maunawaan sana nila na huwad ang negosyong theme park na Noah's Ark. Hindi ba't mas malaking lason iyon sa utak ng mga mamamayan kaysa kay Lady Gaga? Dinadasal ko na sana bumalik na sa katinuan ang mga naloko ng Evangelist Media at bumalik sa Panginoon.

Ipinagtanggol naman ni Chan Kwan Yeung [zh] si Lady Gaga:

慈悲天父嘅主呀,求你為被”影音使團”所說的話而被蒙蔽的人,清洗他們的眼睛哦!
LadyGaga是一個歌手,她所行的一切都是引導現今青少年於正道。宣揚,愛與自由,任何種族,性別,性取向的人皆是平等。她本人並沒有崇拜撤旦,只是在節目上回應主持人的玩笑。她的心是永遠追遠追隨父神你的。神呀,請你為那些被影音使團對LadyGaga的誤解,而寬恕。請你引導這班被該團體而誤入歧途的信徒,帶回正道!阿門~

Ama Namin, sana makakita muli ang mga nabulag ng Evangelist Media.
Mang-aawit si Lady Gaga. Tinuturo niya sa kabataan na pumili ng makatwirang landas. Ipinagbubunyi niya ang pag-ibig, kalayaan at pagkakapantay-pantay sa mga magkakaibang lahi, kasarian at kamulatang pangkasarian. Hindi niya sinasamba si Satanas, binibiro lang niya ang host ng palabas. Sinusunod ng kanyang puso ang Diyos Ama. Panginoon, patawarin mo sana ang mga taong humuhusga kay Lady Gaga dahil sa propaganda ng Evangelist Media. Gabayan niyo po sa tamang landas ang mga naniwala sa pangkat na ito. Amen.

Binatikos naman ni Chu Ka Yu [zh] ang nasabing grupo dahil sa pagpapakalat ng mensaheng ‘kasalanan ang pagiging bakla':

將社會分化, 將同自己價值觀唔同既野打壓, 向年青人洗腦, 向佢地灌輸Gay Sin呢個message, 將自己所知所信既視為世界上唯一正確既真理, 唔去用批判思考去想上帝既道理, 用”人”既腦去解讀上帝既意旨, 呢d就係”教會”

我信主, 我信神, 我讀聖經, 所以, 我反對任何教會既存在…

你話我係魔鬼又好, 話我係咩都好…

Pag-awayin ang lipunan, apihin ang hindi sang-ayon sa kanilang paniniwala, ipilit sa kabataan ang ideyang kasalanan ang pagiging bakla, ibandera ang sariling paniniwala bilang kaisa-isang katotohanan sa mundo, tumanggi sa panawagang pagnilayang muli ang salita ng Diyos, diktahan ang nais ng Diyos ayon sa limitasyon ng sariling pag-unawa, ito ang mga gawain ng ‘simbahan’.

Naniniwala ako sa Diyos at kay Hesukristo. Nagbabasa ako ng Bibliya. Kaya tumututol ako sa Simbahan.

Wala akong pakialam kung tawagin man akong demonyo o anupaman….

Puna naman ni Siu Heng [zh], marunong bumuo ng sariling pagpapasya ang mga kabataan ngayon:

我唔係lady gaga fans, 亦冇打算去睇佢show;我亦好尊重人地既宗教信仰。但頂唔蒲有人以為青少年係白痴,睇個show就會變壞;以為自己係道德塔里班,人地同你唔同就話係歪風。

Hindi ako tagahanga ni Lady Gaga at hindi ko balak manood ng kanyang palabas. Nirerespeto ko ang paniniwala ng iba. Hindi ko lang matanggap na iniisip ng ilan dito na magpapakatanga at mapupunta sa kasamaan ang mga kabataan dahil lang sa palabas na ‘yan. Hindi ba't katulad lang kayo sa mga banal na Taliban na inaakusahang masama ang inyong kapwa na may salungat na paniniwala.

Binatikos naman ni Vita Lam [zh] ang maka-kanan dahil sa pagpapalaganap ng poot at galit:

基督徒表達對信仰的立場 令到小數族群飽受歧視 公平嗎.
假設所有人針對基督來打壓 你們會怎樣想
與其說神愛世人 不如說是宗教挑起仇恨比較貼切

Makatarungan ba para sa isang Kristiyano na hamakin ang mga maliliit na bahagi ng lipunan na nagpapahayag ng paniniwala?
Kapag hinamak ba ng iba ang pananampalatayang Kristiyano, ano ang iyong magiging reaksyon?
Mahal ng Diyos ang lahat ng nandito sa mundo, ngunit sa katunayan, mas akmang sabihin na lalong sinulsulan ng mga relihiyon ang pagkamuhi sa isa't isa.

Ang litratong thumbnail at tampok na karatula na ginamit sa akdang ito ay naayon sa lisensyang Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) at nanggaling sa flickr photostream ni Domain Barnyard [en].

Naisaayos ang bersyong Ingles ng akdang ito sa tulong ng patnugot na si Jane Ellis [en].

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.