Bidyo: Robot, Tinuturo ang Ligtas na Paggamit ng Internet

[Lahat ng link na nakapaloob dito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

Ang Robot na si ONO, ang maskot na nagtuturo ng kaligtasan sa digital na panahon

Ang Robot na si ONO

Isang komplikadong isyu ang seguridad at kaligtasan sa internet na minsan ay mahirap maintindihan. Sa pamamagitan ng isang nakakatuwang animated na robot, hatid ng grupong Tactical Tech Collective ang ilang maiikling animated na bidyo na nagtuturo kung papaano mapapangalagaan ang sariling kaligtasan sa paggamit ng internet. Ang kanilang nakakatuwang likha ay maaring i-download o mapanood online.

May 8 bagong inilabas na bidyo ang seryeng tinatawag na Survival in the Digital Age (Kaligtasan sa Makabagong Panahon). Sa mga bidyo, pinapakita ng robot na si ONO ang tungkol sa ligtas na email, facebook, browsing, at iba pa. Tampok sa unang bidyo na HEY YAHOO! HTTPS MY EMAILS! ang tungkol sa pagpili ng ligtas na web based email provider. Layon naman ng nasabing organisasyon na isalin sa maraming wika ang mga bidyo sa tulong ng crowdsourcing.

Noong 2010, naging sikat si ONO sa bidyo nito patungkol sa mga Digital Trace o mga bakas sa paggamit ng internet na iniiwan natin at kung papaano natin mapapangalagaan ang ating personal na impormasyon at mga listahan ng telepono sa mga mobile device, kamera, o sa internet man. Matagumpay namang naisalinwika ang mga bidyo sa nasabing bidyo-serye.

Through ONO's own eyes, we see how we are constantly tracked through our digital communications. While a lot of the time this might not be harmful for us, we have little control over what we want to keep private and what is available for viewing, recording and information harvesting. This is crucial for activists and journalists who might be under surveillance and whose digital activities can put them in danger. ONO explores some of the ways that people can protect their identity and separate who they are from what they are doing such as: the use of anonymising and circumvention tools and encryption. ONO warns us that we need to know what we are doing when trying more advanced privacy techniques and provides a checklist for the best practises which everyone can implement in our daily use of email, mobile phones and online services.

Mula sa pananaw ni ONO, makikita natin kung papaano tayo minamanmanan sa lahat ng digital na pag-uusap na ginagawa natin. Bagamat hindi tayo napapahamak sa maraming pagkakataon, napakaliit ng ating kontrol sa kung alin ang naka-private at kung alin ang nakikita, naitatala, at nakakalap na impormasyon mula sa atin. Napakahalaga nito para sa mga mamamahayag at aktibista na minamanmanan ang kanilang bawat kilos sa internet na maaari nilang ikapahamak. Kinilatis ni ONO ang ilang paraan sa pangangalaga ng ating pagkakakilanlan sa internet, at kung paano natin ito matitiyak: gaya ng paggamit ng ibang pangalan, encryption, at mga circumvention tool. Pinapaalala naman ni ONO na mag-ingat sa paggamit ng iba't ibang paraan ng privacy, at nagbigay din ito ng listahan ng mga pinakamainam na hakbang na magagamit natin sa pang-araw-araw na paggamit ng email, telepono at ibang pang serbisyo sa internet.

Mapapanood sa bidyong ONO'S GUIDE TO SAFE SURFING (Gabay sa Ligtas na Pagsu-surf ng Internet) kung papaano mapapanatiling ligtas ang pagsusurf online, lalo na kung naka-block ang ilang site na nais mong puntahan. Tampok din dito ang Access Denied Map ng Global Voices Advocacy.

Bisitahin ang Facebook at twitter (@onorobot) ni ONO, at ang website ng Tactical Tech upang malaman ang tungkol sa kaligtasan sa internet.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.