Tunisia: Mga Mambabasa ng Aklat Susugod sa Lansangan!

"L'avenue ta9ra" (Nagbabasa ang lansangan). Litrato mula sa anunsyo sa Facebook.

Matapos ang ilang linggo ng demonstrasyon sa Tunis, isang bagong uri ng aktibidad ang binabalak ngayon, na tinatawag nilang “L'avenue ta9ra”, o “Nagbabasa ang lansangan”. Pinaplano ng mga taga-Tunisia na dalhin ang kani-kanilang libro sa Habib Bourguiba Avenue, ang pinakamahalagang kalye sa kasaysayan ng kabisera, upang magbasa ng sama-sama.

Ayon sa anunsyong ito [fr] sa Facebook tungkol sa gaganaping aktibidades:

Et si on envahissait l'avenue ? Pas avec nos cris ni nos manifs mais avec nos livres.
L’idée est, comme d'habitude, simple: le mercredi 18 avril à 17h, on se déplace vers l'avenue, on s'installe dans les cafés, sur les bancs publics, sur les marches des escaliers, un livre à la main pendant une heure.
Pas la peine que l'on se connaisse, que l’on se parle…on va se reconnaitre par le fait d'avoir un livre à la main
Ça sera la première manif silencieuse sur l'avenue, sans revendication politique; prouver et montrer que les Tunisiens lisent, que ceux qui vont changer le monde sont ceux qui lisent.
Il est temps de rappeler que notre peuple est impliqué, cultivé et lettré.
Invitez vos amis, soyez nombreux, créons l'événement.
Tous à vos livres !!!!!

Paano kung sasakupin natin ang lansangan? Hindi sa paraang pasigaw o demonstrasyon, kundi sa pamamagitan ng libro.
Gaya ng dati, simple lang ang ideya: sa Miyerkules ika-18 ng Abril magmula alas-5 ng hapon, tutungo tayo sa lansangan, at sa loob ng isang oras uupo sa kapihan, sa mga pampublikong upuan, sa mga hakbang sa may hagdan, bitbit ang aklat.
Hindi natin kailangan makipagkilala, makipag-usap…makikilala natin ang isa't isa dahil sa aklat na dala-dala ng ating kamay.
Ito ang magiging kauna-unang tahimik na demonstrasyon sa lansangan, na walang isusulong na isyung pulitikal; nais lang natin patunayan at ipakita na marunong magbasa ang mga Tunisian, na ang babago sa mundo ay ang mga marunong magbasa.
Panahon na upang tandaan na ang mga kababayan natin ay nakikilahok, edukado, at marunong.
Isama ang inyong mga kaibigan, damihan ang ating bilang, gumawa tayo ng eksena.
Para sa inyong mga aklat!!!

Gagawin ang kaganapang ito matapos tanggalin kamakailangan ang utos sa pagbabawal ng mga protesta [en] sa Kalye Habib Bourguiba, at matapos ang marahas na pakikitungo [en] ng mga pulis sa mga mapayapang nagsasagawa ng demonstrasyon. Hindi tulad ng mga naunang rally laban sa gobyerno [en], sinasabing wala itong bahid pulitika.

Isinusulong din ng Tunisian na blogger na si Abdelkarim Benabdallah [en] ang kaparehong simulain na tinatawag na “Les amis du livre” [fr, ar] (“Mga kaibigan ng aklat”). Sa Facebook, nagbibigay ang mga miyembro nito ng mga mungkahi ng mga librong babasahin, pinag-uusapan ang tungkol dito, at pumipili ng mga pook kung saan idadaos ang pagkikita-kita.

May iilang rally na rin na may temang pang-kultura ang ginanap sa Tunisia matapos ang pag-aaklas noong 2011 [en]. Bagamat ngayon, kumikilos muli ang mga kabataan ng Tunisia upang pasimunuan ang ganitong pagbabasa ng sama-sama at gawin itong mas madalas at pangkaraniwan sa buong bansa.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.