Bidyo: Patimpalak na Firefox Flicks sa Paggawa ng Bidyo

Ang pandaigdigang patimpalak na Firefox Flicks [en] ay magbibigay gantimpala sa mga maiikling pelikulang magtuturo sa mga gumagamit ng web browser tungkol sa mga isyu gaya ng privacy o pagkapribado, choice o ang lawak ng mapagpipilian, kakayahang interoperability, at oportunidad, at kung papaano ito tinutugan ng tatak Firefox, isang non-profit. Gumawa ang kompanya ng ilang maiikling pelikula upang pasimulan at bigyang-sigla ang pagkamalikhain ng mga lalahok.

Mozilla wants the world to know more about what makes Firefox different: that we're a non-profit organization aimed at keeping the power of the Web in people's hands. Our hope is that through high-quality videos, we can help mainstream Internet users know more about the issues that affect their online lives and, more importantly, how Firefox addresses these issues. Winning videos will be used in worldwide marketing campaigns and public service announcements.

Nais ng Mozilla na lubusang makilala ng mundo kung bakit naiiba ang Firefox: na kami ay isang organisasyong non-profit na naglalayong ilagay sa mga kamay ng lipunan ang kapangyarihan ng Web. Sa pamamagitan ng mga de-kalidad na bidyo, nais naming tulungan ang mga taong tumatangkilik sa Internet na kanilang lubusang malaman ang mga isyung patungkol sa kanilang online na pagkakakilanlan, at higit sa lahat, kung papaano ito tinutugan ng Firefox. Ang mga mananalong bidyo ay gagamitin sa pandaigdigang kampanyang pang-marketing at mga anunsyong pang-serbisyo publiko.

Lahat ng lalahok ay maaring lumikha ng isang maikling patalastas o kwento (na hindi lalagpas sa 120 segundo) tungkol sa layunin ng Firefox, ayon sa alinman sa apat na kategorya: isang 30-segundong spot, isang animasyon, isang short gamit ang malayang teknolohiya, o isang anunsyong pang-serbisyo publiko (PSA [en]). Nakasaad sa anunsyong ito [en] kung anong uri ng bidyo ang nais nilang matanggap at kung ano ang hinahanap nila sa pagpili ng mananalong bidyo, samantalang nakasulat naman sa FAQ [en] ang sagot sa ilang mahahalagang katanungan. Maaring magsumite hanggang sa unang araw ng Mayo [en].

Ang mga mananalo ng grand prize sa bawat rehiyon: Hilagang Amerika, Latinong Amerika, Europa at Asya, Australya at New Zealand ay makakatanggap ng $10000 USD. Bukod dito, may tig-iisang mananalo sa 4 na kategorya sa bawat rehiyon na tatanggap ng $5000 USD. Ang premyong mapapanalunan ay ibibigay bilang kagamitang pangbidyo, bilang salapi upang pambayad ng matrikula sa paaralan, o bilang pondo sa kanilang susunod na proyekto. Lahat ng kalahok sa patimpalak ay makakatanggap ng prize pack mula Firefox.

Upang matulungan ang mga sasali mula sa ibang bansa, may alok na tulong [en] ang Firefox kung sakaling mahihirapan ang kalahok sa pagsasalin-wika ng kanilang pelikula, bagamat lahat ng pelikulang hindi Ingles ang gamit na wika ay hinihiling na magsumite ng kumpletong iskrip o subtitle.

Maraming bidyo na ang naisumite, at maari silang mapanood at iboto sa site ng Firefox Flicks [en]. Halimbawa, ang mga kalahok na ito ay mula Indiya [en], Timog Aprika [en], Timog Korea [en] at Brazil [en].

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.