Arhentina: “Hindi Ako Naniniwala sa Paaralan Ngunit Naniniwala Ako sa Edukasyon”

Naglabas ang Educación Viva [es] (Mabuhay ang Edukasyon) ng pinakauna nilang bidyo na humahamon sa tradisyonal na sistema ng edukasyon, na pinamagatang Hindi Ako Naniniwala sa Paaralan Ngunit Naniniwala Ako sa Edukasyon. Sa bidyong ito na may kasamang subtitle sa wikang Ingles, binigkas ng higit sa 20 kalalakihan at kababaihan ang isang tula tungkol sa sistema ng edukasyon at kung paano ito naiiba sa kanilang paniniwala tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-abot ng kaalaman.

¿Qué pasa si te digo que saber no necesariamente es comprender?
Que conocimiento es importante,
pero solo absorber información nos hace más ignorantes.
Comprender es haberlo vivido y experimentado.
Saber es simplemente poder acumularlo.
La Educación sirve para crecer y desarrollarnos,
la Escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos.

Paano kung sabihin ko na hindi katumbas ng pag-alam ang pag-unawa?
Na ang kaalaman ay mahalaga,
ngunit sa tuwirang pagtanggap ng impormasyon, tayo'y nagiging mangmang.
Ang pag-unawa ay nasa pagsasabuhay at sa karanasan.
Ang pag-alam ay simpleng pag-iipon lamang nito.
Sa edukasyon, sumusulong at umuunlad tayo,
Sa paaralan, nakakapasa tayo sa pagsusulit at gagradweyt upang maging alipin.

Sa tulong ng kanilang kampanya, nais nilang hikayatin ang mas maraming tao na magpadala ng kani-kanilang reaksyon sa nasabing tula [es] at kunan ito ang bidyo. Sa mga isusumiteng bidyo dapat naiintindihan ang tula at minumungkahing gamitin ang kaparehong tugtog na may lisensyang Creative Commons. Ilalabas nila ang pangalawang bidyo sa mga susunod na araw.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.