8 Abril 2012

Mga kwento noong 8 Abril 2012

Tutoryal mula Occupy Wall Street: “Paano Kunan ng Bidyo ang Isang Himagsikan”

Araw ng Linggo noong ika-11 ng Disyembre 2011 nang inilimbag ng New York Times ang isang masusing ulat na naglalarawan sa papel na ginagampanan ng teknolohiyang livestream sa kilusang Occupy Wall Street. Kinabukasan, labimpitong mamamahayag ang inaresto, kabilang na ang mga miyembro ng pangkat ng Global Revolution livestream.