Laban Sa Pagtanggal Ng Mga Puno Sa Shopping Mall

Maraming mga mamamayan at organisasyon linalaban yun plano ng SM City Bagiuo shopping mall sa norte ng Pilipinas para tanggalin mga isang daan na puno para makagawa ng lote pang paradahan at saka ng entertainment site. Yun may-ari sa SM ay yun pinaka mayaman na mangangalakal sa buong Pilipinas.

Libo-libo ay nag martsa sa kalye ng Baguio City sa January 20 para ipagtanggol yun mga puno at para sabihin sa mga tao na iboykot yun SM City Baguio. Nasa pinaka sikat na Twitter trend pa sa Pilipinas yun “hashtag” #ProtectBaguiotrees sa araw na iyun.

Ginawang ni Take Me to the Riot yun liriko ni Joni Mitchel “They paved paradise to put up a parking lot” yun simula ng mga isip niya sa problema:

Ang nakakatawa, yun buong kasaysayan ng bundok na yun ay tungkol sa pag-aalis. Mga tribes — katulad ng mga Kankanaey, Igotorts, at IFugao — pinalayas sa bayan nila at pumunta sa mga ibang lugar. Yun mga iba, kailangan pumunta sa iba pang mga lugar sa Benguet.

Itong mga tao, katulad nong mga puno, ay nandito pa mas matagal kesa kahit ano pang mga SM Baguio, 7-11 o McDonald's. Pero yun diwa ng kuwarta, sa kasong ito mga lote para sa paradahan, ay laging mas malakas – sobrang lakas na kaya pilitin umalis yun mga tao na mas kilala pa at mas matagal pa nanakatira doon sa lupa na yun.

Funnily, it feels like the entire history of that mountain is all about uprooting and displacement. Tribes – like the Kankanaey, Igorots, and Ifugao – were uprooted from the heart of the city and were displaced to other places. Some had to move to other areas in Benguet.

These people, like those trees, have been around older than any SM Baguio, 7-11 or McDonald’s in Session rd. But commercialism, in this case parking lots, are always stronger–enough to uproot and displace those who have known the land longer and maybe even more intimately.

Protest in front of SM Baguio. Photo from @KrissyAngela

Labanan sa harap ng SM Baguio. Litrato galing kay @KrissyAngela

A Mommy Who Tries Life to the Fullest!, pinukaw sa pro-kapaligiran na pelikula — Wall-E, pinakita na walang makabuluhang pagkakaiba sa pagtanggal ng mga puno para ilagay sa ibang lugar at sa pagputol ng mga puno.

Maganda sana itong mga ipinapangako kung hindi mo lang alam kong anong nangyari sa mga iba pang mga puno na-na-“earth-ball”. Sabi ni Dr. Michael Bengwayan (executive director ng Cordillera Ecological Center-PINE TREE) na para sa mga 497 pine trees na-na-“earth-ball” ng Camp John Gay Development Corp. sa 1994, mas mababa pa ng 20% ay buhay pa. At yun mga hindi namatay, mukang sobrang hina na. Dapat asahan natin na sa 187 pine trees na matatangal, siguro mga 30 puno lang ay mabubuhay.

These promises are good if you don't know what happened to the past trees that were being earth balled. Dr. Michael Bengwayan (executive director of Cordillera Ecological Center-PINE TREE) said that, for the 497 pine trees that were being earth-balled by Camp John Hay Development Corp. last 1994, only less than 20% survived and those not dead were showing signs of deteriorating. So, we should expect that out of the 187 Pine Trees that will be uprooted, more or less only 30 trees will survive.

Yun mga tao sa Baguio City nagagalit na hindi sila kinokonsulta at tinatanong nila yun permit ng mall para tanggalin yun mga puno. Mga estudiante-manunulat pinintas yun katiwalian ng gubyerno:

Ang masmalala, yun administrasyon ngayon pinapayagan itong ___ at ayaw protektahan ang gusto ng mas malaking populasyon. Sila President Aquino at saka yun mga lungsod opisyal hindi pinapakita na ayaw nila itong plano na ito at yun DENR binigay yun permit para gawin.

Worse, even the current administration sanctions this one-sided step and seems to refuse in protecting the interests of the larger population. President Aquino along with city officials themselves shows no disapproval of this plan and the DENR issued the permit for the implementation.

Si Stretching the Symbolic naman, sinabi na itong sanhi kalaban ng mundo na kapitalista:

Hindi lang ito labanan ng puno o labanan ng kasakiman ng mga korporasyon; labanan ito ng mga tao natin, yun mga tao ng Baguio at yun bansa. Labanan ng mga plano para ipagputol yun mga puno katulad neto ay isa lang sa marami pang iba. Linalaban natin yun sistema na mga bagay ay ginagawa para sa benepisyo ng ilan lang pero sa kapinsalaan ng marami.

This is not just a battle for the trees, or against SM corporations and their corporate greed; this is a battle for our people, of Baguio and the country, against the large system where tree-cutting projects like this are just one of the numerous evil manifestations. This is fight against a system where things are done for the benefit of a few and at the expense of the many.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.